July 4   |   Aug 1 2014

Silence

curated by Leo Xu

Aaajiao
Chen Wei
Cheng Ran
Michael Lin
LiuChuang
Xu Zhen

  • Installation-shots_Silence-the-1990s_201407_02

  • Installation-shots_Silence-the-1990s_201407_08

  • Installation-shots_Silence-the-1990s_201407_09